Vargstubacken GIla

Vargstubacken Gila

SE10531/2020

Född: 2020-01-06 

Jlpp Fri

 

Fader: Korad Vargstubacken Göte SE36736/2017

Moder: Korad, LD STARTKLASS Klarisa SE34087/2014